Giá tham khảo

Chuyên mục “Giá tham khảo” của Dauthaumuasam.vn, nơi cung cấp các thông tin về giá hàng hóa và thời gian tiến độ cung cấp, bàn giao hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực, ngành khác nhau (như: Điện tử viễn thông – CNTT; Điện – Điện lạnh; Y tế; Giáo dục – Đào tạo,…), các thông tin được cập nhật định kỳ, thường xuyên, mới nhất, giúp cho người dùng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công tham khảo phục vụ cho công tác xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí, kế hoạch triển khai; đấu thầu; ký hợp đồng,…

error: Content is protected !!