Nhà thầu tư vấn quản lý dự án có được đồng thời làm tư vấn giám sát thi công không ? hoặc Nhà thầu tư vấn quản lý dự án có được đồng thời làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán không ? hoặc Nhà thầu tư vấn tư vấn giám sát có được đồng thời tham gia làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán dự án không ?

Thời gian gần đây có nhiều bạn quan tâm, hỏi về một số tình huống liên quan đến bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu giữa các gói thầu dịch vụ tư vấn với nhau, chẳng hạn như: Nhà thầu tư vấn quản lý dự án có được đồng thời làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán hoặc tư vấn thẩm tra thiết kế thi công-tổng dự toán hay không ? hoặc Nhà thầu tư vấn quản lý dự án có được đồng thời làm tư vấn giám sát thi công không ? hoặc Nhà thầu tư vấn tư vấn giám sát có được đồng thời tham gia làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán dự án không ? 

Căn cứ quy định mới nhất của Luật đấu thầu 22/2024/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Dauthaumuasam.vn sẽ trích dẫn các quy định, phân tích, làm rõ thêm câu trả lời cho các câu hỏi trên như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 3 “quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu”, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: “Nhà thầu tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:……. tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu”.

Ngoài ra tại khoản 5, điều 3, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định:

“5. Trừ trường hợp nhà thầu thực hiện công việc thiết kế của gói thầu EPC, EP, EC, chìa khóa trao tay phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều này, các điểm a, b và c khoản 4 Điều này, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm:

a) Lập, thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

b) Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Lập, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật;

đ) Khảo sát xây dựng;

e) Lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán;

g) Lập, thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu;

h) Tư vấn giám sát.

Đối với từng nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản này, nhà thầu chỉ được thực hiện lập hoặc thẩm tra hoặc thẩm định.”

Như vậy từ các quy định cụ thể nêu trên có thể thấy rằng:

Nhà thầu tư vấn quản lý dự án không thể đồng thời làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán hoặc tư vấn thẩm tra thiết kế thi công- tổng dự toán được do các nhà thầu tư vấn này cần phải đảm bảo độc lập về mặt pháp lý và tài chính với tư vấn quản lý dự án quy định tại điểm a, khoản 2, điều 3, NĐ 24/2024/NĐ-CP nêu trên.

Nhà thầu tư vấn quản lý dự án không thể đồng thời làm tư vấn giám sát được do nhà thầu tư vấn giám sát cần phải đảm bảo độc lập về mặt pháp lý và tài chính với Nhà thầu tư vấn quản lý dự án quy định tại điểm a, khoản 2, điều 3, NĐ 24/2024/NĐ-CP nêu trên.

Nhà thầu tư vấn tư vấn giám sát được đồng thời tham gia làm tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán dự án, dựa vào quy định tại khoản 5, điều 3, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên.  

Riêng đối với trường hợp gói thầu chỉ định thầu thì tại điểm c, khoản 2, điều 76 và điểm c, khoản 2, điều 77, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định: “Nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu…” mà không phải tuân thủ quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 5 của Luật Đấu thầu về “đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;” 

Ngoài ra một câu hỏi nữa đặt ra là trường hợp nhà thầu là 1 doanh nghiệp có được phép tham gia gói thầu do 1 đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư mà 2 đơn vị này có cùng 1 cơ quan trực tiếp quản lý hay không ? 

Theo quy định tại khoản 9, điều 3, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP “9. Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.”

Các nội dung nêu trên ở một góc độ nào đó thì quy định còn có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau hoặc 1 vấn đề được quy định tại nhiều điều khoản khác nhau, ở các văn bản khác nhau nên có thể khiến cho người đọc chưa thể hệ thống hóa, chắt lọc được để tìm ra câu trả lời 1 cách chính xác nhất, nên trường hợp các bạn có ý kiến hoặc cách hiểu khác mà các bạn cho rằng có căn cứ, cơ sở pháp lý một cách rõ ràng, đúng đắn hơn thì có thể comment phía dưới để cùng trao đổi, thảo luận thêm nhe.

Trên đây là ý kiến riêng của Dauthaumuasam.vn, các bạn có thể tham khảo thêm để ra quyết định trong quá trình triển khai thực hiện dự án của cơ quan, đơn vị mình, và chúng tôi cũng cho rằng nếu thực sự bạn nào, đơn vị nào còn lăn tăn, e ngại thì tốt nhất nên chọn phương án các nhà thầu tư vấn nêu trên khi tham dự thầu các gói thầu trong cùng một dự án là hoàn toàn độc lập nhau để sao cho đảm bảo chắc chắn, an toàn, yên tâm nhất cho mình khi phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” theo quy định./.

Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!