Văn bản pháp luật

Chuyên mục “Hệ thống văn bản pháp luật” của Dauthaumuasam.vn cung cấp cho người dùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm, quản lý dự án, đầu tư công,… bao gồm các định dạng file word (giúp thuận tiện trong sao chép trích dẫn, ghi chú,…) và pdf (giúp xác thực bản gốc dấu đỏ phát hành,…); bên cạnh đó chuyên mục còn hỗ trợ phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá các điểm mới, khác biệt, nổi bật của văn bản mới ban hành so với văn bản cũ, từ đó giúp cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực quan tâm nắm bắt, nhận biết một cách nhanh nhất, rõ ràng nhất sự thay đổi, để từ đó thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định của Nhà nước.

error: Content is protected !!