Lĩnh vực Đấu thầu, Mua sắm

Lĩnh vực Đấu thầu Mua sắm thuộc chuyên mục “Hệ thống văn bản pháp luật” của Dauthaumuasam.vn cung cấp miễn phí cho người dùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm, bao gồm các định dạng file word và pdf; bên cạnh đó chuyên mục còn cung cấp tiện ích so sánh, phân tích đánh giá các điểm mới, khác biệt, nổi bật của văn bản mới ban hành so với văn bản cũ, từ đó giúp cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực quan tâm nắm bắt, nhận biết một cách nhanh nhất, rõ ràng nhất sự thay đổi, để từ đó thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định của Nhà nước.

error: Content is protected !!