Thành viên miễn phí
Miễn phí
THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ chỉ được sử dụng một số ít tiện ích nhất định. Trong đó riêng phần tải mẫu hồ sơ, thủ tục, ngoài việc bị hạn chế về thời gian (chỉ được sử dụng tối đa 02 TUẦN) thì ĐẶC BIỆT BỊ HẠN CHẾ NHIỀU VỀ PHẠM VI, NỘI DUNG, chẳng hạn KHÔNG ĐƯỢC TẢI các nội dung quan trọng, thiết yếu sử dụng trong đấu thầu như sau:
 • Không được tải các file mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu chính, quan trọng trong đấu thầu (như: bộ mẫu triển khai gói thầu chỉ định thầu các loại; Chào hàng cạnh tranh các loại; Đấu thầu rộng rãi các loại; bộ mẫu triển khai gói thầu mua sắm thiết bị, dịch vụ CNTT,...);
 • Không được tải Bảng tổng hợp hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục quan trọng cho từng loại gói thầu, dự án theo quy định;
 • Không được tải Bảng hướng dẫn lập, triển khai, hoàn thiện bộ HSDT các loại gói thầu;
 • Không được tải Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, xây lắp, dịch vụ;
 • Không được tải Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Tư vấn xây dựng công trình; Mua sắm hàng hóa chuẩn hóa theo quy định;
 • Không được tải Bảng tổng hợp phân tích so sánh khác biệt giữa các văn bản luật;
 • Không được tải Bảng tổng hợp giá tham khảo của các hàng hóa, dịch vụ là kết quả đấu thầu của các Bộ ngành, tỉnh thành trong thời gian gần đây;
 • Không được hỗ trợ giải đáp, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong đấu thầu;
 • Và không được tải nhiều tài liệu quan trọng khác sử dụng trong các hoạt động đấu thầu, mua sắm...
(Khuyến cáo: Người dùng nên sử dụng tài khoản VIP để được hưởng đầy đủ các tiện ích; được tải đầy đủ các mẫu hồ sơ, tài liệu đã được chuẩn hóa; được hỗ trợ tối đa,...).
Thành viên VIP1
350K
THÀNH VIÊN TRẢ PHÍ VIP1 là gói cao cấp, được sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích sẵn có tại Dauthaumuasam.vn trong thời hạn 03 (BA) THÁNG. Các tiện ích được sử dụng bao gồm:
 1. Được truy cập, xem đọc toàn bộ các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hay, bổ ích, có tính chuyên môn cao.
 2. Được cung cấp hệ thống văn bản QPPL (bảng tổng hợp danh mục văn bản QPPL và các file văn bản QPPL) trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, mua sắm.
 3. Được truy cập vào ngân hàng câu hỏi và giải đáp có tính chuyên môn cao, là các thắc mắc phổ biến thường gặp phải trên thực tế.
 4. Được truy cập vào cẩm nang xử lý tình huống trong đấu thầu, tham khảo và vận dụng cho các tình huống trên thực tế tại đơn vị.
 5. Được truy cập vào kho tài liệu, biểu mẫu hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu đã được chuẩn hóa, cập nhật theo quy định và đã được áp dụng trên thực tế trong nhiều năm để tải về tham khảo, sử dụng.
 6. Được truy cập, cung cấp, tải các dữ liệu về giá trúng thầu của các hàng hóa, thời gian bàn giao hàng hóa thuộc một số lĩnh vực, để tham khảo phục vụ cho các công việc có liên quan.
(Lưu ý:
 • Trường hợp đã có tài khoản miễn phí cần nâng cấp lên tài khoản VIP1 hoặc cần hỗ trợ khi đăng ký tài khoản VIP1 có thể đọc hướng dẫn ở phần III TẠI ĐÂY , hoặc liên hệ SĐT: 096.818.6979 để được hướng dẫn.
 • Ngay sau khi đăng ký xong tài khoản, quý khách cần kiểm tra email và thực hiện thanh toán ngay theo hướng dẫn đã gửi email để được kích hoạt ngay tài khoản).
Thành viên VIP2
450K (đã giảm 25%)

THÀNH VIÊN TRẢ PHÍ VIP2 là gói cao cấp và TIẾT KIỆM NHẤT, được sử dụng tất cả các dịch vụ, tiện ích sẵn có của chúng tôi tại Dauthaumuasam.vn trong thời hạn 06 (SÁU) THÁNG. Các tiện ích bao gồm:

 1. Được truy cập, xem đọc toàn bộ các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hay, bổ ích, có tính chuyên môn cao.
 2. Được cung cấp hệ thống văn bản QPPL (bảng tổng hợp danh mục văn bản QPPL và các file văn bản QPPL) trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, mua sắm; Được cung cấp bảng tổng hợp, so sánh, phân tích các điểm mới, thay đổi của một số văn bản luật quan trọng trong đấu thầu mới ban hành so với văn bản cũ (Ví dụ: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành năm 2023,...).
 3. Được truy cập vào ngân hàng câu hỏi và giải đáp có tính chuyên môn cao, là các thắc mắc phổ biến thường gặp phải trên thực tế.
 4. Được truy cập vào cẩm nang xử lý tình huống trong đấu thầu, tham khảo và vận dụng cho các tình huống trên thực tế tại đơn vị.
 5. Được truy cập vào kho tài liệu, biểu mẫu hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu đã được chuẩn hóa, cập nhật theo quy định và đã được áp dụng trên thực tế trong nhiều năm để tải về tham khảo, sử dụng.
 6. Được truy cập, cung cấp, tải các dữ liệu về giá trúng thầu của các hàng hóa, thời gian bàn giao hàng hóa thuộc một số lĩnh vực, để tham khảo phục vụ cho các công việc có liên quan.
 7. Được hỗ trợ tư vấn, giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề có liên quan đến công tác đấu thầu.
(Lưu ý:
 • Trường hợp đã có tài khoản miễn phí cần nâng cấp lên tài khoản VIP2 hoặc cần hỗ trợ khi đăng ký tài khoản VIP2 có thể đọc hướng dẫn ở phần III TẠI ĐÂY , hoặc liên hệ SĐT: 096.818.6979 để được hướng dẫn.
 • Ngay sau khi đăng ký xong tài khoản, quý khách cần kiểm tra email và thực hiện thanh toán ngay theo hướng dẫn đã gửi email để được kích hoạt ngay tài khoản).