Xử lý như thế nào trong trường hợp đấu thầu qua mạng chỉ có 01 (hoặc ít hơn 03) nhà thầu tham gia ?

Trên thực tế triển khai đấu thầu qua mạng, có nhiều bạn nhất là các bạn mới tham gia vào hoạt động đấu thầu qua mạng khi bắt gặp tình huống tại thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu hoặc 02 nhà thầu (mà không có từ 03 nhà thầu tham gia trở lên như đối với đấu thầu trực tiếp) thì tỏ ra lúng túng trong cách xử lý, để giúp các bạn tường tỏ quy định của pháp luật về đấu thầu trong trường hợp này để từ đó tự tin với quyết định xử lý của mình, đồng thời phân biệt rõ hơn sự khác nhau của quy định đối với đấu thầu qua mạng và đấu thầu trực tiếp trong cùng tình huống này, các bạn có thể theo dõi chi tiết bài viết dưới đây:
Theo quy định: Đối với trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu tham dự:

– Đối với đấu thầu trực tiếp:

Tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định:

“Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá”.

– Đối với đấu thầu qua mạng:

Tại Khoản 4, Điều 85, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

“4. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định này”.

Tại Khoản 5, Điều 88, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 16, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT “Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức đấu thầu lại”.
Như vậy theo quy định hiện hành đối với đấu thầu qua mạng thì trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự (hoặc ít hơn 03 nhà thầu tham dự) thì tiến hành mở thầu ngay trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu để tiến hành các bước tiếp theo (đánh giá E-HSDT) mà không phải thực hiện gia hạn thêm thời gian (tức không thể thực hiện phương án này như là đối với đấu thầu trực tiếp, trên thực tế hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng không thể thực hiện được tính năng gia hạn khi ở thời điểm sau đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự).

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
3 thoughts on “Xử lý như thế nào trong trường hợp đấu thầu qua mạng chỉ có 01 (hoặc ít hơn 03) nhà thầu tham gia ?

  1. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là g

  2. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định cốt lõi nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải

  3. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!