Bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành ghi sai tên đơn vị thụ hưởng. Trường hợp này hồ sơ dự thầu có bị coi là không hợp lệ không ?

Nội dung tình huống:

Bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành ghi sai tên đơn vị thụ hưởng. Trường hợp này hồ sơ dự thầu có bị coi là không hợp lệ không ?

Giải đáp, xử lý tình huống:

Theo hướng dẫn tại Khoản 17.2, Mục 17, Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Do đó, việc bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi sai tên đơn vị thụ hưởng được đánh giá là không hợp lệ.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!