Chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật nhưng chào giá cao hơn giá gói thầu thì xử lý thế nào ?

Nội dung tình huống:

Đơn vị bà Trần Thị Việt Nga (Đà Nẵng) có 1 gói thầu tư vấn, được phê duyệt tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

Hồ sơ mời thầu được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015, được phê duyệt, phát hành tới các nhà thầu và tổ chức đấu thầu đúng quy định về đấu thầu.

Sau khi tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu, thì chỉ có 1 nhà thầu (nhà thầu A) đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá tài chính. Tuy nhiên, nhà thầu A có giá dự thầu là 8,4 tỷ đồng (lớn hơn giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng).

Theo quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu tại Điểm a, Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì có thể xem xét xử lý theo cách sau đây: “Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu”.

Bà Nga hỏi, trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chào giá vượt giá gói thầu thì có được áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên không ?

Xử lý, giải đáp tình huống:

Tại khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tình huống trong trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn, trường hợp chỉ có một nhà thầu nằm trong danh sách xếp hạng và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định nêu trên.

Đó là nội dung tham khảo trả lời trên Baochinhphu.vn, tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi cho rằng câu trả lời còn chung chung chưa rõ ràng để Bên mời thầu, Chủ đầu tư có thể áp dụng triển khai thực hiện được. Trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra một số ý kiến thêm để các bạn tham khảo như sau:

– Thứ nhất: Trong tình huống trên chưa rõ được có bao nhiêu nhà thầu tham gia để thấy rõ được tính cạnh tranh trong đấu thầu ? vì trong nội dung quy định nhấn mạnh đến mấy chữ như “tất cả các nhà thầu”, “đều” (…của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt …) do đó theo quan điểm của chúng tôi thì nếu trong danh sách đạt kỹ thuật để đưa vào xếp hạng có tối thiểu từ 02 nhà thầu trở lên mà đều có giá chào vượt giá gói thầu thì khi đó mới có thể xem xét áp dụng quy định tại điểm a, khoản 8, điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP mới sát và trúng, 01 nhà thầu (hay 01 mẫu) thì chưa thể có nhiều thông tin để đánh giá được mối tương quan, sự phù hợp giữa giá chào và giá gói thầu được.

– Thứ hai: Do có 01 nhà thầu nên nếu Bên mời thầu vẫn quyết định áp dụng quy định tại điểm a, khoản 8, điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP dễ dẫn đến những suy đoán không hay (do chỉ có 01 nhà thầu dễ bị nhiều người suy đoán theo hướng chỉ định, dàn xếp…), có thể nhà thầu chào lại giá sẽ thấp hơn giá gói thầu nhưng thấp hơn như vậy đã đủ chưa, tiết kiệm tối đa chưa do là 01 nhà thầu duy nhất nên không có ai để so sánh, cạnh tranh, …

Vì vậy để an toàn hơn trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chào giá vượt giá gói thầu, chúng tôi cho rằng các bạn cần thật thận trọng khi quyết định áp dụng quy định tại điểm a, khoản 8, điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!