Đấu thầu qua mạng nhưng Nhà thầu nộp bản cứng HSDT thì xử lý như thế nào ?

Nội dung tình huống:

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa qua mạng. Tuy nhiên trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu A có nộp trực tiếp bản cứng HSDT gồm các tài liệu như: Báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế, catalogue kỹ thuật và biên bản thí nghiệm ….

Nhà thầu nêu lý do, vì tài liệu có dung lượng lớn nên không thể đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Do vậy, khi dự thầu phải gửi bổ sung bản giấy và bên mời thầu đã tiếp nhận bản giấy HSDT này.

Việc tiếp nhận bản giấy E-HSDT như trên có phù hợp quy định đấu thầu hiện hành không ? Bên mời thầu có thể đánh giá HSDT của nhà thầu A dựa vào file E-HSDT do nhà thầu nộp tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kết hợp với bản cứng HSDT đã nộp trực tiếp không ?
Xử lý, giải đáp tình huống:

– Trường hợp nhà thầu không thực hiện nộp HSDT trên mạng mà gửi toàn bộ HSDT bản cứng tới bên mời thầu thì trong biên bản mở thầu được trích xuất từ Hệ thống sẽ không có tên của nhà thầu này, HSDT của nhà thầu này không được xem xét, đánh giá và được gửi nguyên trạng lại cho nhà thầu.

– Trường hợp nhà thầu đã nộp một phần HSDT trên mạng (trong đó có đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu) và các tài liệu khác (báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế…) trong HSDT được gửi bằng bản cứng trực tiếp đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu thì có thể coi đây là tình huống phát sinh ngoài quy định tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!