Nhà thầu kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì có vi phạm luật đấu thầu không ? nếu vi phạm thì xử lý như thế nào ?

Nội dung tình huống:

Nhà thầu kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì có vi phạm luật đấu thầu không ? nếu vi phạm thì xử lý như thế nào ?
Giải đáp, xử lý tình huống:

Cần được xem xét theo 2 trường hợp như sau:

– Trường hợp 01: Nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng và có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bị coi là gian lận khi kê khai thông tin tham dự ở gói thầu này;
– Trường hợp 02: Nhà thầu tham dự hai gói thầu, pháp luật về đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị giống nhau khi tham dự nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở tất cả các gói thầu thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động nhân sự, thiết bị để thực hiện các gói thầu này trong quá trình thương thảo hợp đồng, cụ thể:

+ Trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho các gói thầu là xen kẽ, không trùng nhau, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về huy động nhân sự, thiết bị ở tất cả các gói thầu;

+ Trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho các gói thầu có sự trùng lặp dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự, thiết bị để thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu một gói thầu.
2 thoughts on “Nhà thầu kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì có vi phạm luật đấu thầu không ? nếu vi phạm thì xử lý như thế nào ?

  1. Loan says:

    Nhà thầu có nhân sự không đủ thời gian thực hiện kinh nghiệm công việc tương tự. Vậy nhà thầu có thể thuê nhân sự cộng tác để thực hiện gói thầu hay không? Nếu co thể thì nhà thầu phải cung cấp những giấy tờ gì để tham gia dự thầu.
    Xin cảm ơn

    • admin says:

      Theo quy định về yêu cầu/tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt trong E-HSMT ban hành theo Thông tư 08 thì “Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động” . Như vậy nhà thầu có thể huy động nhân sự ngoài công ty tham gia thực hiện gói thầu mà nhà thầu đang tham gia nhưng phải có tài liệu chứng minh (tài liệu có thể là HĐ nguyên tắc/Hợp đồng hợp tác/hoặc tài liệu tương đương trong đó nêu rõ được nội dung công việc sẽ triển khai, thời gian triển khai phù hợp với phương án, kế hoạch tổ chức mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!