Xử lý như thế nào trong trường hợp chào hàng cạnh tranh rút gọn có ít hơn 3 nhà thầu tham dự ?

Nội dung tình huống:

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, bên mời thầu gửi trực tiếp 3 bản yêu cầu báo giá đến 3 nhà thầu nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp bản báo giá. Vậy có được mở thầu để đánh giá các báo giá hay hủy thầu hoặc gia hạn để bổ sung thêm cho đủ tối thiểu 3 nhà thầu nộp bản báo giá ?
Xử lý, giải đáp tình huống:

– Đối với chào hàng cạnh tranh trực tiếp:

Tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định:

“Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá”.

Như vậy đối với trường hợp đấu thầu trực tiếp thì có thể xử lý được theo một trong hai cách nêu trên tùy thuộc vào Chủ đầu tư, Bên mời thầu quyết định đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan, hiệu quả kinh tế. 

– Đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng:

Tại Khoản 4, Điều 85, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

“4. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định này”.

Tại Khoản 5, Điều 88, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 16, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT “Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức đấu thầu lại”.
Như vậy theo quy định hiện hành đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng thì trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự (hoặc ít hơn 03 nhà thầu tham dự) thì tiến hành mở thầu ngay trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu để tiến hành các bước tiếp theo (đánh giá E-HSDT) mà không phải thực hiện gia hạn thêm thời gian (tức không thể thực hiện phương án này như là đối với đấu thầu trực tiếp, trên thực tế hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng không thể thực hiện được tính năng gia hạn khi ở thời điểm sau đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự).

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!