Bảo lãnh dự thầu có hiệu lực sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ hay không ?

Nội dung tình huống:

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, có 1 nhà thầu ghi trong bảo đảm dự thầu có hiệu lực là 9h30 phút ngày 01/01/2020 trong khi đó thời điểm đóng thầu là 9h00 phút ngày 01/01/2020, tức là bảo lãnh dự thầu có hiệu lực sau thời điểm đóng thầu. Vậy, bảo đảm dự thầu nêu trên có được coi là hợp lệ không ?

Giải đáp, xử lý tình huống:

Theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối chiếu với tình huống nêu trên, trường hợp bảo đảm dự thầu của nhà thầu có hiệu lực sau thời điểm đóng thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Tham khảo thêm bài có liên quan tại: https://chinhsachonline.chinhphu.vn/bao-dam-du-thau-co-hieu-luc-sau-khi-dong-thau-la-khong-hop-le-22064.htm

Dauthaumuasam.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!