Nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu chính trong 1 E-HSDT thì có được phép đồng thời tham gia với tư cách là nhà thầu phụ trong 1 E-HSDT khác thuộc cùng 1 gói thầu hay không ?

Nội dung tình huống:

Có 2 nhà thầu tham gia đấu thầu một gói thầu đấu thầu rộng rãi là nhà thầu A và nhà thầu B. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy nhà thầu A đứng tên là nhà thầu phụ đảm nhận một phần công việc trong E-HSDT của nhà thầu B. Trong tổ chuyên gia đấu thầu có hai ý kiến xử lý như sau:

– Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu A vừa là nhà thầu chính tham dự thầu, vừa là nhà thầu phụ của nhà thầu B tham dự thầu của cùng một gói thầu. Như vậy, nhà thầu A đã thông thầu với nhà thầu B. Vì vậy, đề nghị loại nhà thầu A, B do vi phạm Luật Đấu thầu. Đề nghị hủy thầu gói thầu này.

Ý kiến thứ hai: Nhà thầu A có tên trong E-HSDT của nhà thầu B chỉ với tư cách nhà thầu phụ, không phải thành viên liên danh dự thầu nên không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy không thể loại 2 nhà thầu này mà vẫn phải tiến hành đánh giá tiếp cả 2 E-HSDT. Xin hỏi, Tổ chuyên gia cần giải quyết tình huống trên như thế nào ?

Giải đáp, xử lý tình huống:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các điều kiện để E-HSDT của nhà thầu được đánh giá hợp lệ là nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong 1 hồ sơ dự thầu và có tên trong 1 hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên. Do đó trong tình huống nêu trên Tổ chuyên gia không thể loại bỏ nhà thầu mà cần tiếp tục đánh giá E-HSDT theo các quy định hiện hành. 

Tham khảo tình huống tương tự tại: https://chinhsachonline.chinhphu.vn/mot-nha-thau-co-duoc-ghi-ten-trong-nhieu-ho-so-du-thau-67304.htm

 

2 thoughts on “Nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu chính trong 1 E-HSDT thì có được phép đồng thời tham gia với tư cách là nhà thầu phụ trong 1 E-HSDT khác thuộc cùng 1 gói thầu hay không ?

  1. Pingback: Khi nào thì hình thành liên danh trong đấu thầu ? Đặt tên nhà thầu liên danh như thế nào cho đúng quy định ? Khi liên danh các bảo lãnh sẽ do ai làm ? Ai sẽ nộp E-HSDT trong trường hợp liên danh ? Thành viên

  2. Pingback: Giá trị tối đa dành cho Nhà thầu phụ là bao nhiêu % giá chào thầu ? Nhà thầu chính chỉ điền phạm vi, khối lượng dành cho nhà thầu phụ nhưng để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT có được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!