Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn

Bài viết dưới đây về quy trình và bộ mẫu thủ thục đối với gói thầu chỉ định thầu rút gọn được nghiên cứu, tổng hợp, ban hành theo Bộ Luật Đấu thầu cũ. Do đó để xem và tải Bảng quy trình thủ tục kèm theo bộ file mẫu hồ sơ, thủ tục đầy đủ đã được cập nhật, bổ sung theo Luật mới nhất (Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT) thì các bạn xem và tải tại link sau:

https://dauthaumuasam.vn/chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-va-cac-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-rut-gon-theo-luat-dau-thau-so-22/

Dưới đây là bài viết theo Luật cũ (chỉ để tham khảo xem, so sánh lại nếu cần):

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn (Chủ đầu tư, Bên mời thầu) trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu chỉ định thầu rút gọn, chúng tôi đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn:

1. Chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu chỉ định thầu rút gọn:

2. Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục cho triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng nhanh chóng, tiện lợi.

Chi tiết trình tự thủ tục các bước và các mẫu để triển khai gói thầu một cách hoàn chỉnh nhất được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây:

TT

CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN  
Bước 2 Xây dựng, trình, phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết  
2.1 Xây dựng, trình thẩm định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết, gồm:

– Tờ trình thuyết minh các nội dung mua sắm, dự toán chi tiết đề nghị phê duyệt;

– Hồ sơ xây dựng dự toán chi tiết kèm theo gồm văn bản đề nghị tối thiểu 3 doanh nghiệp cung cấp khác nhau trên thị trường báo giá và tối thiểu 3 báo giá của 3 doanh nghiệp này kèm theo.

– Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b- Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (kèm theo).

– Mẫu 01c-Báo giá hàng hóa, dịch vụ chuẩn tham khảo (kèm theo).

2.2 Lập báo cáo thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), trình phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết của cấp có thẩm quyền Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bước 3 này cũng có thể gộp luôn với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện để phê duyệt ngay tại bước 2 và 2 bước cùng thẩm quyền 1 đơn vị duyệt (nhằm rút gọn bớt thủ tục hành chính)

Riêng đối với gói thầu mua sắm <50 triệu đồng theo Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của TTg thì bỏ qua bước này.

3.1 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT.

(Riêng gói thầu thuộc lĩnh vực y tế thì: Các gói thầu mua thuốc áp dụng theo các Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế; trong đó riêng giá gói thầu lĩnh vực y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT).

Mẫu 01 kèm theo (trừ gói thầu mua thuốc y tế thì thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế)
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định, trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch Mẫu 02a, 02b kèm theo (trừ gói thầu mua thuốc y tế thì thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế)
3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch Mẫu 03 kèm theo
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ).  
Bước 4 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng Riêng đối với gói thầu <50 triệu đồng thì theo Quyết định 17/2019/QĐ-TTg có thể bỏ qua thủ tục chỉ định thầu và hợp đồng mà chỉ cần bàn giao, nghiệm thu, hóa đơn chứng từ. 
4.1 Gửi văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia gói thầu. Mẫu 04 kèm theo
4.2 Nhà thầu có văn bản phúc đáp đồng ý tham gia, kèm Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với tính chất của gói thầu. Nhà thầu thực hiện theo mẫu của nhà thầu
4.3 Tờ trình báo cáo chủ đầu tư duyệt chấp thuận mời nhà thầu được xác định có đủ năng lực kinh nghiệm phù hợp với gói thầu (sau khi xem xét hồ sơ năng lực) vào thương thảo hợp đồng. 

(Lưu ý cần phải có bước 4.1 đến 4.3 này vì theo quy định tại Điều 56, NĐ 63 “…gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu”).

Mẫu 05 kèm theo
4.4 Gửi văn bản kèm dự thảo hợp đồng mời nhà thầu tham gia thương thảo hợp đồng. Mẫu 06 kèm theo
4.5 Biên bản thương thảo hợp đồng. Mẫu 07 kèm theo
4.6 Tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Mẫu 08 kèm theo
4.7 Thẩm định và trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Mẫu 09 kèm theo
4.8 Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Mẫu 10 kèm theo
4.9 Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện ký hợp đồng. Mẫu 11 kèm theo
4.10 Ký hợp đồng. Mẫu 12 kèm theo
4.11 Biên bản giao nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng (hoặc giao nhận các văn bản, tài liệu quan trọng khác có thể sử dụng chung mẫu này) Mẫu 13 kèm theo
4.12 Biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. Mẫu 14 kèm theo
4.13 Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành. Theo mẫu 08a, Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 (đối với MSTX) và mẫu 03a đối với Nghị định 99/2021/NĐ-CP (đối với dự án đầu tư)
4.14 Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. Mẫu 15 kèm theo
4.15 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 16 kèm theo

Để biết đối với gói thầu nào/khi nào áp dụng chỉ định thầu rút gọn xem chi tiết bài viết đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, có thể xem lại TẠI ĐÂY.

Chi tiết xem và tải các file mẫu được liệt kê trong bảng trên tại đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

(Nếu tại khu vực đường link trên xuất hiện thông báo “Nội dung này đã bị khóa” có nghĩa là bạn chưa có Tài khoản thích hợp (VIP) để xem/tải được nội dung này, khi đó bạn cần phải nhấn vào “Register” ở phía dưới của ô thông báo trên để đăng ký Tài khoản thích hợp -> sau khi được cấp và kích hoạt Tài khoản, bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình để sử dụng các tiện ích, cũng như tải các tài liệu theo nhu cầu của mình,…).

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn

4 thoughts on “Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn

  1. Pingback: Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ? - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: - Dauthaumuasam.vn

  3. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ - Dauthaumuasam.vn

  4. Pingback: Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!