Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ

Nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các bạn (Chủ đầu tư, Bên mời thầu,…) trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ, chúng tôi đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn gồm:

1. Chi tiết trình tự từng thủ tục các bước thực hiện (từ khởi đầu đến kết thúc) đối với gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

2. Bộ mẫu chuẩn hóa, hoàn chỉnh các thủ tục cho triển khai gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng nhanh chóng, tiện lợi, chuẩn hóa,…

Chi tiết trình tự thủ tục các bước và các mẫu để triển khai gói thầu một cách hoàn chỉnh nhất được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây:
Bảng chi tiết trình tự các bước thủ tục và các mẫu triển khai gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn, 2 TÚI HỒ SƠ:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm.
Bước 2 Xây dựng, trình, phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết Áp cho mua sắm thường xuyên (trường hợp dự án đầu tư thì phê duyệt theo QĐ đầu tư/thiết kế thi công-TDT).
2.1 Xây dựng, trình thẩm định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết – Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b- Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (kèm theo).

– Mẫu 01c-Báo giá hàng hóa, dịch vụ chuẩn tham khảo (kèm theo).

2.2 Lập báo cáo thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), Tờ trình phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết của cấp có thẩm quyền Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bước này cũng có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt để xem xét phê duyệt tại bước 2 (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính).
3.1 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT (Riêng gói thầu thuộc lĩnh vực y tế thì: Các gói thầu mua thuốc áp dụng theo các Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế; giá gói thầu lĩnh vực y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT). Mẫu 01 kèm theo

(trừ gói thầu mua thuốc y tế thì thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế)

3.2 Báo cáo kết quả thẩm định, trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch Mẫu 02a, 02b kèm theo (trừ gói thầu mua thuốc y tế thì thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT; 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế)
3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch Mẫu 03 kèm theo
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
Bước 4 Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng Có 2 trường hợp: Hoặc đi thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT hoặc tự thực hiện.
  Trường hợp đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập và bàn giao E-HSMT thực hiện theo thủ tục tại mục 4.1 dưới đây:  
4.1 Lựa chọn nhà thầu, ký Hợp đồng thuê Tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu gói thầu (nếu đi thuê). Trình tự các bước chi tiết như sau: Chi tiết các mẫu thủ tục tại bước 4.1 này xem và tải tại bài viết: Bộ mẫu thủ tục hoàn chỉnh triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn TẠI ĐÂY.
– Gửi văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia gói thầu.  
– Nhà thầu có văn bản phúc đáp đồng ý tham gia, kèm Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với gói thầu.  
– Tờ trình báo cáo chủ đầu tư chấp thuận mời nhà thầu được xác định có đủ năng lực kinh nghiệm phù hợp thực hiện gói thầu vào thương thảo hợp đồng.   
– Gửi văn bản kèm dự thảo hợp đồng mời nhà thầu tham gia thương thảo hợp đồng.  
– Biên bản thương thảo hợp đồng.  
– Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.  
– Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu.  
– Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.  
– Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện ký hợp đồng.  
– Ký hợp đồng tư vấn.  
– Bàn giao các hồ sơ, tài liệu cho tư vấn đấu thầu phục vụ cho công tác lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT.  
Chuyển tiếp các bước tiếp theo từ mục 4.2 trở đi.  
Trường hợp tự thực hiện (Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu):  
4.2 Tổ chức lập, hoàn thiện E-HSMT theo mẫu quy định – Gói xây lắp: Mẫu 04a kèm theo.

– Gói hàng hóa: Mẫu 04b kèm theo (trừ gói thầu mua thuốc y tế áp dụng mẫu 07b của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT).

– Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 04c kèm theo.

– Gói tư vấn: Mẫu 04d kèm theo.

4.3 Bàn giao E-HSMT để thực hiện các thủ tục phê duyệt Mẫu 27 kèm theo.

(Áp dụng đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu).

4.4 Tờ trình phê duyệt E-HSMT Mẫu 05 kèm theo
4.5 Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT Mẫu 06b kèm theo
4.6 Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT (sau thẩm định) Mẫu 06a kèm theo
4.7 Quyết định phê duyệt E-HSMT Mẫu 07 kèm theo
4.8 Đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
4.9 Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (kèm theo các chứng chỉ đấu thầu của các thành viên) Mẫu 08 kèm theo
4.10 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 09 kèm theo
4.11 Ban hành Quy chế làm việc/hoạt động của Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 10 kèm theo
4.12 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia khi đánh giá E-HSDT Mẫu 11 kèm theo
4.13 Đóng thầu, mở thầu  
4.14 Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT. – Mẫu 12a kèm theo (đối với gói xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn).

Mẫu 12b kèm theo (đối với gói tư vấn).

4.15 Trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật Mẫu 13 kèm theo
4.16 Báo cáo thẩm định, Tờ trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật (sau thẩm định) Mẫu 14a; 14b kèm theo

 

4.17 Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật Mẫu 15 kèm theo

 

4.18 Mời các nhà thầu đáp ứng kỹ thuật mở đề xuất tài chính Mẫu 16 kèm theo

 

4.19 Kê khai kết quả đánh giá kỹ thuật trên hệ thống và Mở E-HSĐXTC  
4.20 Trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Mẫu 16 kèm theo

(Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu).

4.21 Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Mẫu 17 kèm theo

(Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu).

4.22 Mời nhà thầu xếp hạng 1 vào thương thảo hợp đồng Mẫu 18 kèm theo
4.23 Kết quả đối chiếu tài liệu trước khi tiến hành thương thảo hợp đồng Mẫu 19 kèm theo
4.24 Biên bản thương thảo hợp đồng – Mẫu 20a kèm theo (đối với gói hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn.

– Mẫu 20b kèm theo (đối với gói tư vấn).

4.25 Trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mẫu 21 kèm theo
4.26 Báo cáo kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định) Mẫu 22a và 22b kèm theo
4.27 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mẫu 23 kèm theo
4.28 Đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
4.29 Văn bản thông báo chấp thuận HSDT và đồng ý trao hợp đồng Mẫu 24 kèm theo
4.30 Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói hàng hóa: Mẫu 25a kèm theo.

– Gói xây lắp: Mẫu 25b kèm theo.

– Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 25c kèm theo.

– Gói tư vấn: Mẫu 25d kèm theo.

4.31 Nhà thầu gửi văn bản phúc đáp đồng ý hoàn thiện, ký hợp đồng, trong đó lưu ý phải có cam kết đảm bảo năng lực hiện tại vẫn đáp ứng HSMT theo quy định. Theo mẫu của Nhà thầu (tham khảo mẫu đã đăng tải trên Dauthaumuasam.vn)
4.32 Hoàn thiện và ký Hợp đồng. – Gói xây lắp: Mẫu 26a kèm theo.

– Gói hàng hóa: Mẫu 26b kèm theo.

– Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 26c kèm theo.

– Gói tư vấn: Mẫu 26d kèm theo.

4.33 Biên bản giao nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng (giao nhận các giấy tờ, tài liệu quan trọng khác có liên quan có thể sử dụng chung mẫu này) Mẫu 27 kèm theo
4.34 Biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. Mẫu 28 kèm theo
4.35 Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành.

Theo mẫu 08a, Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 (đối với MSTX); Mẫu 03a, Nghị định 99/2021/NĐ-CP (đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư)

– Mẫu 29a kèm theo (đối với mua sắm TX);

– Mẫu 29b kèm theo (đối với dự án đầu tư)

4.36 Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. Mẫu 30 kèm theo
4.37 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 31 kèm theo

Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu, có thể phát sinh tình huống khách quan/không lường trước cần xử lý, khi đó có thể phát sinh thêm các thủ tục khác nhau tùy thuộc tình huống cụ thể, gói thầu cụ thể.

Để biết đối với gói thầu nào/khi nào áp dụng Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì xem chi tiết bài viết đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, có thể xem lại TẠI ĐÂY.
Chi tiết xem và tải các file mẫu đã được soạn thảo, chuẩn hóa theo danh mục được liệt kê trong bảng trên tại đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

(Nếu tại khu vực đường link trên xuất hiện thông báo “Nội dung này đã bị khóa” có nghĩa là bạn chưa có Tài khoản thích hợp (VIP) để xem/tải được nội dung này, khi đó bạn cần phải nhấn vào “Đăng ký thành viên” ở góc trên bên phải của trang web để đăng ký Tài khoản VIP -> sau khi được cấp và kích hoạt Tài khoản, bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình để sử dụng các tiện ích, cũng như tải các tài liệu theo nhu cầu của mình,…).

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
2 thoughts on “Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ

  1. Pingback: Chi tiết trình tự các bước thủ tục và mẫu triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên giá trị từ trên 200 triệu đến 15 tỷ đồng - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!