Bộ mẫu thủ tục hoàn chỉnh gói thầu thuê tư vấn đấu thầu theo Luật đấu thầu 22/2023/QH15

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn (nhất là các bạn mới tham gia vào lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công) trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu TƯ VẤN ĐẤU THẦU theo Luật Đấu thầu mới (Luật số 22/2023/QH15), Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định cập nhật mới nhất, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác đấu thầu, đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn quy trình các bước thực hiện và bộ file mẫu các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu TƯ VẤN VẤN ĐẤU THẦU (gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá trị <= 100 triệu đồng) để có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả nhất, cụ thể:

1. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu chỉ định thầu thuê TƯ VẤN ĐẤU THẦU (Đối với gói thầu chỉ định thầu quy định tại điểm m, khoản 1 hoặc khoản 4, Điều 23; điểm đ, khoản 2, điều 43, Luật Đấu thầu số 22; Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP):

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN  
Bước 2 Trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

(trừ gói thầu theo quy định tại khoản 4, điều 23, Luật đấu thầu 22; và gói thầu quy định tại khoản 1, điều 78, Nghị định 24/2024/NĐ-CP (tức gói thầu quy định tại điểm a, b và c, khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu))

-Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Nguồn vốn thuộc dự toán mua sắm chi TX nên không phải thực hiện bước thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

– Đối với trường hợp gói thầu giá trị <=50 triệu đồng -> theo quy định tại khoản 4, điều 23, Luật đấu thầu 22 không bắt buộc phải thực hiện bước trình, phê duyệt KHLCNT (còn thực hiện hay không do CĐT, BMT quyết định).

2.1 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(giá gói thầu tư vấn đấu thầu được xác định căn cứ định mức chi phí tư vấn đấu thầu được các Bộ ngành ban hành theo lĩnh vực, chẳng hạn: Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng; hoặc Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 và Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tùy từng lĩnh vực mà áp dụng cho phù hợp).

Mẫu 02A thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
2.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định).

– Mẫu 02B -Báo cáo thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 03- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

2.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02C thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT.
2.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
Bước 3 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng Đối với gói thầu <= 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 4, điều 23, Luật đấu thầu 22 không bắt buộc phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng, tuy nhiên theo chúng tôi đây là gói thầu quan trọng, chứa đựng các yếu tố chuyên môn phức tạp nhất định (kiến nghị, khiếu nại, kiện cáo…), trong đó đòi hỏi 1 số thành phần tham gia phải có đủ điều kiện (như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu,…), đồng thời kết quả thực hiện có thể ảnh hưởng đến tiến độ các công việc quan trọng khác của CĐT, BMT nên khuyến cáo nên thực hiện đầy đủ các bước dưới đây để đảm bảo chặt chẽ nhất có thể.
3.1 Gửi văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động về tư vấn đấu thầu tham gia gói thầu. Mẫu 04 kèm theo
3.2 Nhà thầu có văn bản phúc đáp đồng ý tham gia, kèm Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với tính chất của gói thầu. Nhà thầu thực hiện theo mẫu của nhà thầu
3.3 Tờ trình báo cáo chủ đầu tư duyệt chấp thuận mời nhà thầu được xác định có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu (sau khi xem xét hồ sơ năng lực) vào hoàn thiện hợp đồng.  Mẫu 05 kèm theo
3.4 Văn bản kèm Dự thảo hợp đồng (dự thảo HĐ đã xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng) gửi cho nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng. Mẫu 06 kèm theo
3.5 Biên bản hoàn thiện hợp đồng (lập “Biên bản hoàn thiện Hợp đồng” trên cơ sở quy định tại khoản 2, điều 23; và điểm a, khoản 2, điều 65, Luật Đấu thầu số 22). Mẫu 07 kèm theo
….. ………………………………….. …………..trong đó file Hợp đồng tư vấn đấu thầu đã soạn thảo hoàn chỉnh, chi tiết, cụ thể các nội dung……
3.15 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 15 kèm theo

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu TƯ VẤN ĐẤU THẦU như nêu tại mục 1, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả (vừa tiết kiệm thời gian, vừa mang tính chuyên môn cao…).

Chi tiết bộ các file đầy đủ tải theo Link dưới đây (Chỉ áp dụng đối với TK VIP2, nếu nội dung bên dưới chưa hiển thị link để tải có nghĩa là bạn chưa có tài khoản VIP2):

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

Lưu ý:

– Sau khi tải xong toàn bộ thư mục file tài liệu về, để nắm bắt nhanh và sử dụng hiệu quả, người dùng trước tiên mở Bảng trình tự thủ tục các bước thực hiện (file số TT 0 và in HOA trong thư mục tải về) đọc để nắm, hiểu được toàn bộ quy trình thủ tục của gói thầu được tổng hợp bao quát trong bảng này, sau đó muốn đọc cụ thể bước thủ tục nào thì tham chiếu/ánh xạ theo STT đầu mục thủ tục từ bảng này vào STT file tương ứng trong thư mục tải về để mở ra đọc, lưu ý đối với một số file mẫu thủ tục cụ thể được ban hành kèm theo Thông tư thì trong bảng tổng hợp trình tự thủ tục các bước này đã note rõ nó là mẫu số bao nhiêu, thuộc Thông tư nào, khi đó các bạn chỉ việc tải mẫu có sẵn trong Thông tư này trên trang web Dauthaumuasam.vn về để ghép vào bộ hoàn chỉnh sử dụng…

– Đối với các bạn mới làm về lĩnh vực/mảng đấu thầu, mua sắm công còn bỡ ngỡ, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như chưa đủ năng lực (chẳng hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định,…) thì trước hết nên tham khảo bài viết về bộ file mẫu lập, trình, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (https://dauthaumuasam.vn/bo-file-mau-thu-tuc-trinh-tham-dinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau/) và bài viết này để thuê tư vấn đấu thầu, thay mình làm, triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho yên tâm, bài bản nhất có thể do công tác đấu thầu đòi hỏi tính tuân thủ pháp lý cao và chứa đựng những yếu tố phức tạp nhất định. Tiếp sau đó nên tìm hiểu, đọc, nghiên cứu thêm các bài viết, quy trình, bộ file mẫu khác đã đăng tải trên trang dauthaumuasam.vn này.  

– Hướng dẫn đăng ký tải khoản VIP2 xem lại Phần III, Mục “Hướng dẫn” tại đường link sau: https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

Dauthaumuasam.vn




4 thoughts on “Bộ mẫu thủ tục hoàn chỉnh gói thầu thuê tư vấn đấu thầu theo Luật đấu thầu 22/2023/QH15

  1. Trung Hiếu says:

    Tôi đã trải nghiệm các dịch vụ của ad thấy rất hay và hữu ích. Mong ad tiếp tục có những chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng làm thầu.

    • quản trị viên says:

      Cám ơn bạn, chúng tôi sẽ cố gắng lỗ lực tối đa để phục vụ các bạn, đặc biệt là các bạn mới bước chân vào mảng đòi hỏi tính tuân thủ về quy trình và pháp luật này…!

  2. Pingback: Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 - Dauthaumuasam.vn

  3. Pingback: Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!