Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu thủ tục thay đổi chủng loại hàng hóa trong hợp đồng đã ký

Trên thực tế triển khai thực hiện hợp đồng, thường xuyên xảy ra phát sinh sau khi ký hợp đồng, đặc biệt là việc thay đổi chủng loại hàng hóa trong hợp đồng đã ký. Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng về xử lý các thủ tục cho các thay đổi phát sinh này, Dauthaumuasam.vn đã biên soạn và cung cấp cho các bạn bảng quy trình thủ tục kèm theo bộ mẫu file thủ tục cần phải thực hiện để các bạn có thể tham khảo vận dụng, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, chặt chẽ, cụ thể:

1. Bảng trình tự thủ tục thực hiện đối với phát sinh thay đổi chủng loại hàng hóa sau khi ký hợp đồng:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Văn bản của Nhà thầu đề xuất thay đổi hàng hóa, kèm theo các tài liệu chứng minh cho lý do đề xuất thay đổi của mình.

Lưu ý:

(1) Các tài liệu kèm theo để chứng minh cho các thay đổi là hồ sơ quan trọng, là sở cứ cho việc quyết định đồng ý cho thay đổi, do đó cần đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, và đảm bảo tối đa tính pháp lý của tài liệu. Ví dụ đối với trường hợp thiết bị CNTT theo HĐ ký là thiết bị A, Part number là B, nhưng khi Nhà thầu nhập hàng về thì hãng SX thông báo hàng hóa A này đã không còn sản xuất, phân phối trên thị trường nữa và được thay thế bằng dòng sản phẩm mới A1, có Part number là B1, khi đó các tài liệu chứng minh tối thiểu cần có là:

– Văn bản của hãng SX thông báo/xác nhận về việc hàng hóa A, có P/N B đã không còn sản xuất, phân phối trên thị trường nữa và được thay thế bằng dòng sản phẩm A1, có P/N là B1, trong đó lưu ý điểm quan trọng là thời điểm diễn ra sự thay đổi này phải tối thiểu sau thời điểm đóng thầu.

– Catalog của chính hãng SX mô tả về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa A1.

– Các tài liệu khác liên quan nếu có.

(2) Phiên bản của hàng hóa thay thế cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Được nhà thầu thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư;

b) Hàng hóa thay thế và hàng hóa ghi trong hợp đồng thuộc cùng hãng sản xuất và có cùng xuất xứ;

c) Hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong hợp đồng;

d) Phù hợp với nhu cầu sử dụng;

đ) Đơn giá của hàng hóa không vượt đơn giá ghi trong hợp đồng.

Mẫu 01- Văn bản của Nhà thầu đề xuất thay đổi hàng hóa.

 

Bước 2 Văn bản trả lời của Chủ đầu tư về đề xuất thay đổi hàng hóa của Nhà thầu (trong đó ở đây mới chỉ nêu ra các nguyên tắc chung là các đề xuất của Nhà thầu sẽ được xem xét, trao đổi, bàn bạc cụ thể trong buổi họp với sự tham gia của đầy đủ các bên liên quan đến gói thầu/dự án nêu tại bước 3, trên cơ sở đó Chủ đầu tư mới có ý kiến cụ thể về đề xuất của nhà thầu,…). Mẫu 02- Văn bản trả lời của Chủ đầu tư về đề xuất thay đổi hàng hóa của Nhà thầu.
Bước 3 Biên bản làm việc giữa các bên liên quan để trao đổi, thảo luận, thống nhất các nội dung về đề xuất thay đổi hàng hóa của Nhà thầu.

Các bên liên quan có thể bao gồm:

– Chủ đầu tư và Ban QLDA (nếu có);

– Nhà thầu cung cấp hàng hóa;

– Nhà thầu tư vấn thiết kế thi công-tổng dự toán (nếu có);

– Nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế thi công-tổng dự toán (nếu có);

– Nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có).

Mẫu 03- Biên bản làm việc thống nhất các nội dung về thay đổi hàng hóa trong HĐ đã ký.
Bước 4 (Chi tiết bước này nêu trong file tải về……….)  
4.1 ……………………………………………….  
4.2 ……………………………………………….  
Bước 5 Ký Phụ lục hợp đồng bổ sung làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu cung cấp hàng hóa. Mẫu 04- Phụ lục Hợp đồng bổ sung.

(Bảng quy trình thủ tục chi tiết đầy đủ xem trong file tải về).

Ghi chú: Trên đây là bảng quy trình thủ tục thực hiện đối với trường hợp phát sinh sau khi ký HĐ áp cho trường hợp cụ thể là trường hợp hàng hóa theo HĐ không còn được hãng sản xuất và phân phối trên thị trường ở thời điểm triển khai HĐ nữa, mà được hãng thay thế bằng một dòng sản phẩm khác (phiên bản mới hơn). Các đơn vị có thể tham khảo, vận dụng cho các trường hợp của đơn vị mình sao cho vừa tuân thủ quy định vừa phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh, tình huống của đơn vị mình.

2. Bộ file mẫu các thủ tục triển khai thực hiện các phát sinh thay đổi như nêu tại mục 1, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, vận dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, bài bản và chặt chẽ, chi tiết tải tại đường link dưới đây (Chỉ áp dụng đối với TK VIP2):

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

Nếu tại đây không hiển thị đường link để bạn tải tài liệu, có nghĩa là bạn chưa có tài khoản thích hợp để tải (tức là chưa có TK VIP2), khi đó bạn cần đăng ký TK VIP2 theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP2 hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP2 hoặc gia hạn tài khoản VIP2 đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn đăng ký, sử dụng” tại đường link sau đây: https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

Ngoài ra để công tác đấu thầu của đơn vị các bạn trở lên chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, các bạn nên tham khảo thêm các bộ file mẫu hồ sơ thủ tục hoàn chỉnh cho từng hình thức lựa chọn nhà thầu và nhiều mẫu hồ sơ, tài liệu quan trọng khác liên quan đến đấu thầu, mua sắm đã được tổng hợp, biên soạn, chuẩn hóa theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT để giúp cho việc triển khai công tác đấu thầu của các bạn được hoàn hảo, yên tâm nhất, cụ thể gồm:  

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-dau-thau-rong-rai-qua-mang-1-giai-doan-2-tui-ho-so-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-dau-thau-rong-rai-qua-mang-1-giai-doan-1-tui-ho-so-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng Chào hàng cạnh tranh qua mạng: https://dauthaumuasam.vn/quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chao-hang-canh-tranh-qua-mang-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng chỉ định thầu thông thường: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-thong-thuong-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn và khi nào thì áp dụng chỉ định thầu rút gọn: https://dauthaumuasam.vn/chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-va-cac-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-rut-gon-theo-luat-dau-thau-so-22/

– Bảng quy trình thủ tục và bộ hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu có giá trị <=50 triệu đồng: https://dauthaumuasam.vn/chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-co-gia-tri-%e2%89%a4-50-trieu-dong-theo-luat-dau-thau-so-22/

– Bộ mẫu thủ tục trình, quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Bản phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Tổ, thủ tục mở thầu trong trường hợp chỉ có 01 hoặc 02 nhà thầu tham dự: https://dauthaumuasam.vn/bo-mau-thu-tuc-trinh-thanh-lap-to-chuyen-gia-dau-thau-to-tham-dinh-theo-luat-dau-thau-22-2023-qh15/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-cung-cap-hang-hoa/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-cung-cap-dich-vu/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công xây dựng theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-thi-cong-xay-dung-cong-trinh/

– Bộ mẫu các cam kết của nhà thầu nộp kèm E-HSDT: https://dauthaumuasam.vn/cac-mau-cam-ket-nop-kem-e-hsdt-theo-yeu-cau-cua-e-hsmt-ban-hanh-theo-thong-tu-06-2024-tt-bkhdt/

-………và nhiều bộ mẫu tài liệu quan trọng, hữu ích khác xem tại chuyên mục “thư viện tài liệu, biểu mẫu”: https://dauthaumuasam.vn/thu-vien-tai-lieu-bieu-mau/

Dauthaumuasam.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!