Danh mục kèm bộ file mẫu đầy đủ các loại biên bản, hồ sơ, thủ tục cần phải thực hiện từ khi khởi công đến khi nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình một cách chuẩn mực nhất, Dauthaumuasam.vn đã tổng hợp và cung cấp cho các bạn danh mục kèm theo bộ file mẫu đầy đủ các loại Biên bản, báo cáo, hồ sơ, thủ tục chuẩn hóa cần phải thực hiện từ khi khởi công công trình đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình xây dựng vào sử dụng để các bạn có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản, chuẩn hóa và hiệu quả, cụ thể:

1. Danh mục mẫu các loại Biên bản, hồ sơ, thủ tục triển khai hợp đồng thi công xây dựng công trình từ khi khởi công đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng:

DANH MỤC CÁC MẪU:
BIỂU MẪU SỐ 1: Biên bản bàn giao mốc tọa độ (GPS) của dự án 
BIỂU MẪU SỐ 2: Biên bản kiểm tra hệ mốc gửi (mốc thi công) 
BIỂU MẪU SỐ 3: Biên bản kiểm tra cao độ hiện trạng, tim tuyến 
BIỂU MẪU SỐ 4: Biên bản bàn giao mặt bằng trước khi thi công 
BIỂU MẪU SỐ 5: Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình 
BIỂU MẪU SỐ 6: Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm 
BIỂU MẪU SỐ 7: Biên bản kiểm tra trạm trộn bê tông thương phẩm 
BIỂU MẪU SỐ 8: Biên bản kiểm tra xưởng sản xuất cọc BTCT 
BIỂU MẪU SỐ 9: Biên bản kiểm tra máy móc và thiết bị phục vụ thi công 
BIỂU MẪU SỐ 10: Biên bản hiện trường 
BIỂU MẪU SỐ 11: Phiếu yêu cầu nghiệm thu 
BIỂU MẪU SỐ 12: Thư kỹ thuật (tư vấn giám sát) 
BIỂU MẪU SỐ 13: Thư kỹ thuật (Ban điều hành thi công) 
BIỂU MẪU SỐ 14: Thư đệ trình (nhà thầu EPC)
BIỂU MẪU SỐ 15: Biên bản giao/nhận tài liệu 
BIỂU MẪU SỐ 16: Biên bản lấy mẫu vật liệu 
BIỂU MẪU SỐ 17: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm xây dựng trước khi sử dụng 
BIỂU MẪU SỐ 18: Biên bản kiểm tra làm sạch ống, phụ kiện trong xưởng 
BIỂU MẪU SỐ 19: Biên bản nghiệm thu ống, phụ kiện trước khi xuất xưởng 
BIỂU MẪU SỐ 20: Biên bản kiểm tra cọc bê tông đúc sẵn 
BIỂU MẪU SỐ 21: Biên bản kiểm tra cọc bê tông đúc sẵn 
BIỂU MẪU SỐ 22: Biên bản kiểm tra công tác ép cừ 
BIỂU MẪU SỐ 23: Biên bản kiểm tra công tác thi công đào đất 
BIỂU MẪU SỐ 24: Biên bản kiểm tra mối hàn ngoài hiện trường 
BIỂU MẪU SỐ 25: Biên bản kiểm tra làm sạch mối hàn ngoài hiện trường 
BIỂU MẪU SỐ 26: Biên bản kiểm tra sơn ngoài hiện trường 
BIỂU MẪU SỐ 27: Biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt 
BIỂU MẪU SỐ 28: Biên bản kiểm tra lắp đặt thiết bị và xiết bu lông 
BIỂU MẪU SỐ 29: Biên bản kiểm tra đắp đất hố móng 
BIỂU MẪU SỐ 30: Biên bản kiểm tra trước khi thử áp 
BIỂU MẪU SỐ 31: Danh sách những tồn tại của tuyến ống – của công tác thử áp 
BIỂU MẪU SỐ 32: Biên bản kiểm tra thử áp 
BIỂU MẪU SỐ 33: Biên bản kiểm tra xúc xả 
BIỂU MẪU SỐ 34: Biên bản kiểm tra khử trùng 
BIỂU MẪU SỐ 35: Nhật ký cấp phát vật liệu hàn 
BIỂU MẪU SỐ 36: Nhật ký sấy ủ vật liệu hàn 
BIỂU MẪU SỐ 40: Biên bản nghiệm thu công việc – Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn 
BIỂU MẪU SỐ 41: Biên bản nghiệm thu công việc – Bê tông (sau khi tháo ván khuôn) 
BIỂU MẪU SỐ 42: Bảng theo dõi cung cấp và đổ bê tông 
BIỂU MẪU SỐ 43: Biên bản nghiệm thu công việc – Mối hàn 
BIỂU MẪU SỐ 44: Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng (giai đoạn thi công xây dựng) 
BIỂU MẪU SỐ 45: Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh/chạy thử không tải/chạy thử có tải thiết bị 
BIỂU MẪU SỐ 46: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 
BIỂU MẪU SỐ 47: Báo cáo kiểm tra hồ sơ năng lực thầu phụ 
BIỂU MẪU SỐ 48: Báo cáo của nhà thầu xây lắp 
BIỂU MẪU SỐ 49: Báo cáo tư vấn giám sát tuần 
BIỂU MẪU SỐ 50: Báo cáo định kỳ về công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
BIỂU MẪU SỐ 51: Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
BIỂU MẪU SỐ 52: Báo cáo định kỳ về công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
BIỂU MẪU SỐ 53: Bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng 
BIỂU MẪU SỐ 54: Biên bản báo cáo xử lý sự cố 
BIỂU MẪU SỐ 55: Bảng kê những thay đổi so với hồ sơ thiết kế được duyệt 
BIỂU MẪU SỐ 56: Bảng kê các công việc chưa hoàn thành 
BIỂU MẪU SỐ 57: Bảng kê các tồn tại về chất lượng 
BIỂU MẪU SỐ 58: Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng 
BIỂU MẪU SỐ 59: Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng 
BIỂU MẪU SỐ 60: Mẫu dấu hoàn công 
BIỂU MẪU SỐ 61: Nhật ký thi công xây dựng công trình 

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình từ khi khởi công bàn giao mốc tọa độ, mặt bằng để thi công đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng như nêu tại mục 1, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả, chi tiết tải tại đường link dưới đây (Chỉ áp dụng đối với TK VIP2):

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

Nếu tại đây không hiển thị đường link để bạn tải tài liệu, có nghĩa là bạn không có tài khoản thích hợp để tải (tức chưa có TK VIP2), khi đó bạn cần đăng ký TK VIP2 theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP2 hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP2 hoặc gia hạn tài khoản VIP2 đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn đăng ký, sử dụng” tại đường link sau đây: https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

Ngoài ra để công tác đấu thầu của đơn vị các bạn trở lên chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, các bạn nên tham khảo thêm các bộ file mẫu hồ sơ thủ tục hoàn chỉnh cho từng hình thức lựa chọn nhà thầu và nhiều mẫu hồ sơ, tài liệu quan trọng khác liên quan đến đấu thầu, mua sắm đã được tổng hợp, biên soạn, chuẩn hóa theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT để giúp cho việc triển khai công tác đấu thầu của các bạn được hoàn hảo, yên tâm nhất, cụ thể gồm:  

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-dau-thau-rong-rai-qua-mang-1-giai-doan-2-tui-ho-so-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-dau-thau-rong-rai-qua-mang-1-giai-doan-1-tui-ho-so-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng Chào hàng cạnh tranh qua mạng: https://dauthaumuasam.vn/quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chao-hang-canh-tranh-qua-mang-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu và khi nào thì áp dụng chỉ định thầu thông thường: https://dauthaumuasam.vn/bang-quy-trinh-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-thong-thuong-theo-luat-dau-thau-so-22-2023-qh15/

– Bảng quy trình thủ tục kèm bộ file mẫu hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn và khi nào thì áp dụng chỉ định thầu rút gọn: https://dauthaumuasam.vn/chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-va-cac-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-rut-gon-theo-luat-dau-thau-so-22/

– Bảng quy trình thủ tục và bộ hoàn chỉnh thủ tục triển khai gói thầu có giá trị <=50 triệu đồng: https://dauthaumuasam.vn/chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-va-bo-file-mau-trien-khai-goi-thau-chi-dinh-thau-co-gia-tri-%e2%89%a4-50-trieu-dong-theo-luat-dau-thau-so-22/

– Bộ mẫu thủ tục trình, quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Bản phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Tổ, thủ tục mở thầu trong trường hợp chỉ có 01 hoặc 02 nhà thầu tham dự: https://dauthaumuasam.vn/bo-mau-thu-tuc-trinh-thanh-lap-to-chuyen-gia-dau-thau-to-tham-dinh-theo-luat-dau-thau-22-2023-qh15/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-cung-cap-hang-hoa/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-cung-cap-dich-vu/

– Bộ mẫu thuyết minh kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công xây dựng theo TT06: https://dauthaumuasam.vn/mau-thuyet-minh-ke-hoach-trien-khai-giai-phap-ky-thuat-bien-phap-to-chuc-thi-cong-xay-dung-cong-trinh/

– Bộ mẫu các cam kết của nhà thầu nộp kèm E-HSDT: https://dauthaumuasam.vn/cac-mau-cam-ket-nop-kem-e-hsdt-theo-yeu-cau-cua-e-hsmt-ban-hanh-theo-thong-tu-06-2024-tt-bkhdt/

-………và nhiều bộ mẫu tài liệu quan trọng, hữu ích khác xem tại chuyên mục “thư viện tài liệu, biểu mẫu”: https://dauthaumuasam.vn/thu-vien-tai-lieu-bieu-mau/

Dauthaumuasam.vnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!