Hướng dẫn nhà thầu mới, tiếp cận, nắm bắt nhanh các vấn đề có liên quan để có thể tham gia được đấu thầu qua mạng một cách bài bản, chuyên nghiệp

Đối với một nhà thầu mới cơ bản chưa biết gì nhiều về đấu thầu qua mạng, chưa thực hiện đấu thầu qua mạng bao giờ nhưng có nhu cầu muốn tham gia vào đấu thầu qua mạng, đòi hỏi nhà thầu/cán bộ trực tiếp làm thầu phải được trang bị kiến thức tối thiểu, cơ bản, cốt lõi nhất về đấu thầu qua mạng, tham khảo được những bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết về đấu thầu qua mạng để không chỉ tham gia thành công đấu thầu qua mạng mà còn có cơ hội trúng thầu. Để làm được điều này, Dauthaumuasam.vn khuyến nghị các nhà thầu cần đọc kỹ các nội dung hướng dẫn trong bài viết này để có thể nắm bắt được một cách nhanh nhất, đi vào trọng tâm nhất, phục vụ triển khai tham gia đấu thầu qua mạng một cách sớm nhất, bài bản nhất:
1. Trước tiên nhà thầu cần nắm được các kiến thức quy định cơ bản, cốt lõi, quan trọng nhất về đấu thầu qua mạng -> Cần đọc để nắm được các vấn đề, kiến thức quan trọng sau:

– Vấn đề thứ nhất: Trước hết các bạn cần nắm được một cách tổng quan hoạt động đấu thầu nói chung được quy định, điều tiết bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như thế nào ? gồm những văn bản cụ thể nào ?

Chi tiết xem tại: https://dauthaumuasam.vn/tong-hop-van-ban-quy-pham-phap-luat-hien-hanh-ap-dung-trong-dau-thau/

Mục đích: Giúp các bạn nắm được tổng quan hành lang pháp lý đang áp dụng cho đấu thầu, danh mục văn bản hiện hành, cập nhật mới nhất đang áp dụng cho đấu thầu,…

–  Vấn đề thứ hai: Tiếp đến cần nắm được các kiến thức cụ thể hơn về đấu thầu qua mạng thông qua các câu hỏi “Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?” đã được đăng tải theo đường link sau https://dauthaumuasam.vn/dau-thau-rong-rai-qua-mang-duoc-ap-dung-cho-goi-thau-nao-quy-trinh-dau-thau-rong-rai-qua-mang-cac-quy-dinh-cot-loi-quan-trong-nhat-doi-voi-dau-thau-rong-rai-qua-mang-can-phai-tuan-thu-la-gi/.

Mục đích: Giúp cho các bạn nắm được các kiến thức cơ bản nhất về đấu thầu qua mạng, thông qua bài viết trên sẽ trả lời làm rõ cho các bạn các câu hỏi như:

+ Thế nào là đấu thầu rộng rãi qua mạng ?

+ Gói thầu như thế nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng ?

+ Đấu thầu rộng rãi qua mạng có những phương thức nào ? các phương thức này được áp dụng trong trường hợp nào ?

+ Quy trình thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ?

+ Mẫu hồ sơ trong đấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng theo quy định nào, lấy ở đâu ?

+ Những thông tin gì bắt buộc phải đăng tải khi đầu thầu rộng rãi qua mạng ? nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào ?

+ Khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi qua mạng thì xử lý như thế nào ?

+ Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu thì bị xử phạt như thế nào ?

+ Lộ trình quy định bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng được thực hiện như thế nào ?
– Vấn đề thứ ba: Cần nắm được các vấn đề quan trọng, thường gặp, mắc phải trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thầu qua mạng ( E-HSDT) để có được 01 bộ E-HSDT hoàn chỉnh, trong đó cần đọc các bài viết sau:

– Bài 1: “Hợp đồng như thế nào là tương tự ? Các quy định quan trọng, mới nhất về Hợp đồng tương tự theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT là gì ?” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/hop-dong-nhu-the-nao-la-tuong-tu-cac-quy-dinh-quan-trong-moi-nhat-ve-hop-dong-tuong-tu-theo-thong-tu-08-2022-tt-bkhdt-la-gi/.

Mục đích:

+ Giúp các bạn nắm được quy định, hướng dẫn chi tiết về hợp đồng tương tự để kê khai, sử dụng hợp đồng tương tự cho đúng do nội dung này trên thực tế rất nhiều nhà thầu lúng túng, sai sót…

+ Giúp cho các bạn biết được liệu các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà Bên mời thầu quy định trong E-HSMT có vi phạm quy định làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho 1, hoặc 1 số nhà thầu hay không, nếu có thì cần được xem xét việc làm rõ, kiến nghị trong đấu thầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và tăng cơ hội trúng thầu cho chính mình.

– Bài 2: “Các tiêu chí quy định trong HSMT làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, dẫn đến kiến nghị, khiếu nại, hủy thầu” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/cac-tieu-chi-quy-dinh-trong-hsmt-lam-han-che-su-tham-gia-cua-nha-thau-dan-den-kien-nghi-khieu-nai-huy-thau/.

Mục đích: Giúp cho các bạn biết được liệu các tiêu chí Bên mời thầu quy định trong E-HSMT có vi phạm quy định làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho 1, hoặc 1 số nhà thầu hay không, nếu có thì cần được xem xét việc làm rõ, kiến nghị trong đấu thầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và tăng cơ hội trúng thầu cho chính mình.
– Bài 3: “Nắm rõ quy định của pháp luật về nhân sự chủ chốt khi xây dựng hồ sơ mời thầu để tránh mắc phải sai phạm” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/nam-ro-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-nhan-su-chu-chot-khi-xay-dung-ho-so-moi-thau-de-tranh-mac-phai-sai-pham/.

Mục đích: Giúp các bạn biết được liệu các tiêu chí về nhân sự mà Bên mời thầu quy định trong E-HSMT có vi phạm quy định làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho 1 hoặc 1 số nhà thầu hay không, nếu có thì cần được xem xét việc làm rõ, kiến nghị trong đấu thầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và tăng cơ hội trúng thầu cho chính mình.

– Bài 4: “Khi nào nhà thầu yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu ?” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/khi-nao-nha-thau-yeu-cau-ben-moi-thau-lam-ro-ho-so-moi-thau/.

Mục đích: Giúp các bạn biết được khi nào cần phải làm rõ E-HSMT, quy trình thủ tục làm rõ như thế nào phục vụ trong trường hợp xác định thấy E-HSMT cần phải làm rõ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, cũng như để có được các thông tin một cách rõ ràng, tường minh nhất thuận lợi trong việc làm E-HSDT và tăng cơ hội trúng thầu cho mình.

– Bài 5: “Khi nào đề nghị bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị trong đấu thầu ? quy trình thực hiện kiến nghị trong đấu thầu diễn ra như thế nào ?” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/khi-nao-de-nghi-ben-moi-thau-chu-dau-tu-nguoi-co-tham-quyen-giai-quyet-kien-nghi-trong-dau-thau-quy-trinh-thuc-hien-kien-nghi-trong-dau-thau-dien-ra-nhu-the-nao/.

Mục đích: Giúp cho các bạn biết được khi nào cần kiến nghị, quy trình kiến nghị như thế nào phục vụ trong trường hợp xác định thấy E-HSMT cần phải kiến nghị Chủ đầu tư, bên mời thầu, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi E-HSMT nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình,…

(ngoài ra nếu có thời gian, các bạn cần đọc tìm hiểu thêm nhiều bài viết khác có liên quan đến công tác đấu thầu đã đăng tải tại Dauthaumuasam.vn).
2. Tiếp đó nhà thầu cần trả lời được câu hỏi “Các điều kiện cần chuẩn bị, thực hiện để mỗi nhà thầu tham gia được đấu thầu trên môi trường mạng gồm những gì ? quy trình chi tiết từng bước nộp HSDT thành công được thực hiện ra sao ?” -> cần đọc bài viết “Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ dự thầu qua mạng thành công” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-cac-buoc-nop-ho-so-du-thau-qua-mang-thanh-cong/.

3. Tiếp đến nhà thầu cần trả lời được câu hỏi “Để làm được 01 bộ E-HSDT hoàn chỉnh thì nhà thầu cần phải làm chi tiết những gì ? làm như thế nào ? một số nội dung thuyết minh thì tham khảo mẫu ở đâu ?” -> cần đọc bài viết “Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ E-HSDT hoàn chỉnh” đã được đăng tải tại Dauthaumuasam.vn gồm:

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN.

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu XÂY LẮP.

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu mua sắm HÀNG HÓA.

4. Cuối cùng để việc tham dự thầu của mình có kết quả như kỳ vọng, tăng khả năng trúng thầu ở mức cao nhất thì nhà thầu phải học hỏi được những bài học kinh nghiệm, những cái giá các nhà thầu khác trước đây đã từng trả để rút ra bài học quý báu cho mình, đây là con đường nhanh và hiệu quả để đi đến thành công, để qua đó rà soát lại E-HSDT của mình tránh mắc phải các sai sót này -> các nhà thầu cần đọc bài viết “Các lỗi, sai lầm đáng tiếc của Hồ sơ dự thầu khiến nhà thầu bị trượt thầu” đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn/cac-loi-sai-lam-dang-tiec-cua-ho-so-du-thau-khien-nha-thau-bi-truot-thau/
Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN.

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu XÂY LẮP.

– Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu mua sắm HÀNG HÓA.

– Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ?

– Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

– Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ dự thầu qua mạng thành công.

– Các lỗi, sai lầm đáng tiếc của Hồ sơ dự thầu khiến nhà thầu bị trượt thầu.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!