Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ?

Tổng hợp quy định về chào hàng cạnh tranh

Trên thực tế có rất nhiều bạn lúng túng trong việc áp dụng chào hàng cạnh tranh, không biết là chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp nào ? có những loại chào hàng cạnh tranh nào ? quy trình thực hiện từng loại ra làm sao ? mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh áp dụng theo quy định nào ? và đặc biệt là rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa áp dụng chào hàng cạnh tranh trong mua sắm thường xuyên và trong dự án đầu tư phát triển, dẫn đến thực hiện sai quy định, và khi đã áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu thì bị xử phạt như thế nào ? để có cái nhìn vừa bao quát, tổng hợp vừa cụ thể chi tiết từng nội dung xung quanh chủ đề chào hàng cạnh tranh, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:
1. Thế nào là chào hàng cạnh tranh ?

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng khi đảm bảo tuân thủ các quy định về phạm vi, điều kiện, hạn mức như quy định dưới đây. Chào hàng cạnh tranh có quy trình thủ tục đơn giản hơn so với đấu thầu rộng rãi và thời gian thực hiện rút ngắn hơn so với đấu thầu rộng rãi.

2. Có những loại chào hàng cạnh tranh nào ?  

Theo quy định tại Khoản 3, điều 38, Luật Đấu thầu năm 2013 thì chào hàng cạnh tranh gồm:

a) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường;

b) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

3. Trường hợp nào thì áp dụng chào hàng cạnh tranh ?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 thì Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Đối với mua sắm thường xuyên thì chào hàng cạnh tranh được thực hiện trong các trường hợp sau theo quy định tại khoản 1, điều 18, Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định về mua sắm thường xuyên như sau:

“1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác)”.

Hạn mức áp dụng chào hàng cạnh tranh: Theo quy định tại Điều 57, Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì hạn mức giá trị của gói thầu như sau sẽ áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:
(i) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

(ii) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng”.

Đối với mua sắm thường xuyên thì hạn mức chào hàng cạnh tranh được quy định tại Điều 19, Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định về mua sắm thường xuyên như sau:

(i) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

(ii) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

(Lưu ý: Các bạn cần lưu ý phân biệt khi áp dụng các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên khác gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển để áp dụng cho đúng do trên thực tế rất nhiều bạn hay nhầm lẫn chỗ này dẫn đến áp dụng sai đối tượng, quy mô theo quy định).
Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng ?

Theo quy định tại điều 37, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì từ năm 2022 trở đi, 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước phải thực hiện qua mạng bao gồm cả các gói thầu mua sắm thường xuyên và các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển/đầu tư công. 

4. Khi áp dụng chào hàng cạnh tranh có bắt buộc phải tuân thủ điều kiện nào không ?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 thì Chào hàng cạnh tranh được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Đối với mua sắm thường xuyên, chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau theo quy định tại khoản 2, điều 18, Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định về mua sắm thường xuyên:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có văn bản phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền.
5. Quy trình chào hàng cạnh tranh thực hiện như thế nào ?

5.1. Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng (Căn cứ Quy định tại Điều 58, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT) như sau:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Tùy thuộc vào tính chất của gói thầu (hàng hóa, phi tư vấn,…) sử dụng mẫu phù hợp tương ứng ban hành nêu tại điều 4, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT để lập Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; Việc lập hồ sơ yêu cầu được thực hiện theo hướng dẫn, quy định tại điều 25, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. 

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

– Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và điều 25, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng theo quy định tại Điều 16, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

b) Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

c) Nhà thầu chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 26, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

d) Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo quy định tại điều 31, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.
3. Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:

a) Bên mời thầu tổ chức đánh giá các hồ sơ đề xuất theo quy định tại điều 32, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

b) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và điều 32, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại điều 33, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại điều điều 19, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

6. Thời gian trong chào hàng cạnh tranh thông thường:

a) Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu;

b) Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất;

c) Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất;

d) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

đ) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

e) Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu.
5.2. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng (Căn cứ quy định tại Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT) như sau:

1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

a) Bản yêu cầu báo giá được lập theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT; Việc lập hồ sơ yêu cầu/bản yêu cầu chào giá được thực hiện theo hướng dẫn, quy định tại điều 25, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. 

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào giá:

– Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và điều 25, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng theo quy định tại Điều 16, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

b) Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

c) Nhà thầu chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 26, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

d) Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo quy định tại điều 31, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

3. Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:

a) Bên mời thầu tổ chức đánh giá các hồ sơ đề xuất theo quy định tại điều 32, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

b) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và điều 32, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại điều 33, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại điều điều 19, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.
5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

6. Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn:

a) Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;

b) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

c) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

6. Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được áp dụng theo quy định nào ?

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh qua mạng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
7. Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu thì bị xử phạt như thế nào ?

Trường hợp áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu (chẳng hạn gói thầu thuộc diện quy định đấu thầu rộng rãi, nhưng lại áp dụng chào hàng cạnh tranh) thì theo quy định tại khoản 2, điều 32, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thì “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu”.

8. Chào hàng cạnh tranh có phải thực hiện đăng tải thông tin trong đấu thầu không ? nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào ?

Theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thì nếu vi phạm về đăng tải thông tin trong đấu thầu:

(i) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

(ii) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng tải hoặc đăng tải không đầy đủ nội dung thuộc hồ sơ mời thầu;

b) Đăng tải hồ sơ mời thầu không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt.

(iii) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ?

– Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
15 thoughts on “Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ?

 1. Pingback: Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ? - Dauthaumuasam.vn

 2. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là g

 3. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định cốt lõi nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải

 4. Pingback: Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ l

 5. Pingback: Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng - Dauthaumuasam.vn

 6. Pingback: Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu - Dauthaumuasam.vn

 7. Pingback: Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu mua sắm HÀNG HÓA - Dauthaumuasam.vn

 8. Pingback: Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu XÂY LẮP - Dauthaumuasam.vn

 9. Pingback: Hướng dẫn Nhà thầu làm 01 bộ hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh đối với gói thầu DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN - Dauthaumuasam.vn

 10. Pingback: Khi nào thì hình thành liên danh trong đấu thầu ? Đặt tên nhà thầu liên danh như thế nào cho đúng quy định ? Khi liên danh các bảo lãnh sẽ do ai làm ? Ai sẽ nộp E-HSDT trong trường hợp liên danh ? Thành viên

 11. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng - Dauthaumuasam.vn

 12. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG qua mạng - Dauthaumuasam.vn

 13. Pingback: Sự khác biệt cơ bản giữa Chào hàng cạnh tranh thông thường và Đấu thầu rộng rãi là gì ? - Dauthaumuasam.vn

 14. Pingback: Hệ thống tự động đánh giá những nội dung nào của E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá những nội dung nào ? - Dauthaumuasam.vn

 15. Pingback: Hướng dẫn nhà thầu mới, tiếp cận, nắm bắt nhanh các vấn đề có liên quan để có thể tham gia được đấu thầu qua mạng một cách bài bản, chuyên nghiệp - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!