Sự khác biệt cơ bản giữa Chào hàng cạnh tranh và Đấu thầu rộng rãi là gì ?

Một số điểm khác biệt cơ bản giữa Chào hàng cạnh tranh và Đấu thầu rộng rãi:

1. Về điều kiện, đối tượng áp dụng: Các gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh có phạm vi tính chất hẹp hơn và quy mô nhỏ hơn so với Đấu thầu rộng rãi, cụ thể:

+ Đối với Chào hàng cạnh tranh:

Theo quy định tại Điều 24, Luật Đấu thầu năm 2023 quy định về phạm vi tính chất, quy mô gói thầu được áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

Điều 24. Chào hàng cạnh tranh                                             

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

2. Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy mấy đặc điểm chính đối với chào hàng cạnh tranh cần lưu ý đó là:

– Chào hàng cạnh tranh áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp, nhưng không áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;

– Chỉ những gói thầu có tính chất thông dụng, đơn giản,…mới được xem xét để áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy định.

– Chỉ gói thầu có quy mô từ 5 tỷ đồng trở xuống đáp ứng các điều kiện nêu trên mới được áp dụng chào hàng cạnh tranh.

– Chào hàng cạnh tranh thì theo quy định tại Luật Đấu thầu mới 2023 chỉ có duy nhất 1 loại là chào hàng cạnh tranh (không có thông thường hay rút gọn như quy định cũ nữa).

Gói thầu quy định thuộc diện chào hàng cạnh tranh thì có thể xem xét chuyển sang lựa chọn áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu muốn.

+ Đối với Đấu thầu rộng rãi:

Khoản 2, Điều 21, Luật Đấu thầu 2023 quy định: Đấu thầu rộng rãi được áp dụng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này. Trường hợp không đấu thầu rộng rãi, văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do không thực hiện đấu thầu rộng rãi; người có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc không áp dụng đấu thầu rộng rãi. Tức là đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho gói thầu không thuộc 1 trong 8 hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, đám phán giá, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng.

Như vậy mấy đặc điểm chính đối với đấu thầu rộng rãi cần lưu ý đó là:

– Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho tất cả các gói thầu (gồm mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, hỗn hợp), kể cả các gói thầu có tính chất không đơn giản, đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao.

– Gói thầu đấu thầu rộng rãi hầu hết có quy mô giá trị lớn hơn gói thầu chào hàng cạnh tranh.

– Gói thầu đấu thầu rộng tại có nhiều phương thức hơn chào hàng cạnh tranh, cụ thể gồm 1 giai đoạn, 2 giai đoạn, 1 túi, 2 túi (trong khi chào hàng cạnh tranh chỉ có 1 phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ).

– Gói thầu đã thuộc diện quy định áp dụng đấu thầu rộng rãi thì không chuyển sang thực hiện chào hàng cạnh tranh được.

 2. Về thời gian trong đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu ?

Thời gian chuẩn bị E-HSDT theo hình thức Chào hàng cạnh tranh ngắn hơn đáng kể so với Đầu thầu rộng rãi, cụ thể như sau:

TT Nội dung thực hiện Chào hàng cạnh tranh (Điểm c, khoản 1, điều 45, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15) Đấu thầu rộng rãi (Điểm b, khoản 1, điều 45, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15)
1 Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước và 35 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước và 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế;

3. Về tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu ?

– Đối với đấu thầu rộng rãi, thì tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu là bắt buộc và được quy định trong E-HSMT.

– Đối với chào hàng cạnh tranh, theo quy định tại mẫu E-HSMT ban hành theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT thì Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đối với gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của khoản này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).

4. Về việc tận dụng kết quả lựa chọn nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu tương tự: Đấu thầu rộng rãi là phương thức đấu thầu cao nhất, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch nhất, cũng do đó mà kết quả của đấu thầu rộng rãi được tiếp tục sử dụng, tận dụng nhiều hơn so với chào hàng cạnh tranh trong trường hợp gói thầu có tính chất tương tự cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm tiếp theo, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn rất nhiều thời gian thực hiện thủ tục, thuận tiện trong triển khai thực hiện, cụ thể như trường hợp sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 25, Luật Đấu thầu 2023 thì một trong những điều kiện để áp dụng hình thức “Mua sắm trực tiếp” khi đáp ứng điều kiện sau đây: “Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó”.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ?

– Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng khi nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? Các quy định đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

 Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!